Chuyển tới nội dung chính

1 Khoá học

Khóa học tiếng Pháp cho người mới bắt đầu: Từ đầu đến A1.1
Tiếng Pháp
Preview Course

Tiếng Pháp

Khóa học tiếng Pháp cho người mới bắt đầu: Từ đầu đến A1.1

Những gì bạn sẽ học

  • Các nguyên tắc cơ bản của tiếng Pháp
  • Ghi nhớ các từ vựng cơ bản như số, ngày, tháng, thời tiết, v.v.
  • Học các quy tắc ngữ pháp để sử dụng các cấu trúc cơ bản một cách chính xác
  • Luyện phát âm và ngữ âm
  • Xây dựng các câu ngắn
  • Hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản
  • Khám phá các bài hát tiếng Pháp

  • (0)