Chuyển tới nội dung chính

1 Khoá học

Khóa học Tiếng Nhật cho người mới bắt đầu
Tiếng Nhật
Preview Course

Tiếng Nhật

Khóa học Tiếng Nhật cho người mới bắt đầu

Những gì bạn sẽ học

  • Hơn 500 từ vựng hữu ích nhất
  • Những cụm từ hữu ích nhất mà bạn có thể sử dụng trong các tình huống hàng ngày
  • Phát âm tiếng Nhật đúng
  • Cách ghép các câu cơ bản với nhau
  • Đọc và viết bằng tiếng Nhật
  • Dễ dàng gọi đồ ăn và thức uống
  • Phát âm các từ một cách chính xác mà không cần nghe chúng trước
  • Chào hỏi mọi người và tự giới thiệu bản thân
  • Các nền tảng của ngữ pháp tiếng Nhật

  • (0)