Chuyển tới nội dung chính

CNTT

Artificial Intelligence

Những gì bạn sẽ học

 • Build an AI
 • Understand the theory behind Artificial Intelligence
 • Make a virtual Self Driving Car
 • Make an AI to beat games
 • Solve Real World Problems with AI
 • Master the State of the Art AI models
 • Q-Learning
 • Deep Q-Learning
 • Deep Convolutional Q-Learning
 • A3C

 • (0)
 • CNTT

  Khóa học C# từ cơ bản đến nâng cao

  Những gì bạn sẽ học

  • Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của C # và .NET Framework
  • Tìm hiểu sự khác biệt giữa value types and reference types
  • Sử arrays và lists
  • Làm việc với files and directories
  • Làm việc với date and time
  • Debug C# hiệu quả
  • Tìm hiểu cách sử dụng biến, phương thức, vòng lặp, điều kiện
  • Hiểu đầy đủ về cách thức hoạt động của OOP (Lập trình hướng đối tượng) và cách sử dụng nó.
  • Xây dựng GUI đẹp (Giao diện người dùng đồ họa) với WPF (Windows Presentation Foundation)
  • Tạo games bằng C # và Unity 3D
  • Tìm hiểu cách sử dụng Biểu thức Linq và Lambda
  • Tìm hiểu cách sử dụng Cơ sở dữ liệu với MS SQL Server và Linq

 • (0)
 • CNTT

  Khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao

  Những gì bạn sẽ học

  • Có hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python.
  • Có kỹ năng và hiểu biết về Python để tự tin ứng tuyển vào các công việc lập trình Python.
  • Có được các kỹ năng Python cần thiết để chuyển sang các ngành cụ thể - Học máy, Khoa học dữ liệu, v.v.
  • Thêm kỹ năng Lập trình hướng đối tượng Python (OOP) vào lý lịch của bạn.
  • Hiểu cách tạo các chương trình Python của riêng bạn.
  • Học Python từ các nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp có kinh nghiệm.
  • Hiểu cả Python 2 và Python 3.

 • (0)
 • CNTT

  Khóa học Javascript từ cơ bản đến nâng cao

  Những gì bạn sẽ học

  • JavaScript từ cơ bản đến nâng cao
  • Tất cả các tính năng và khái niệm cốt lõi bạn cần biết trong quá trình phát triển JavaScript
  • Mọi thứ bạn cần để trở thành chuyên gia JavaScript và ứng tuyển vào các công việc JavaScript
  • Học tập theo hướng dự án với nhiều ví dụ
  • Tất cả về biến, hàm, đối tượng và mảng
  • Lập trình hướng đối tượng
  • Đi sâu vào prototypes, JavaScript engine và cách nó hoạt động ở phía sau
  • Thao tác các trang web với DOM bằng JavaScript
  • Xử lý sự kiện, mã hóa không đồng bộ và yêu cầu Http
  • performance optimization, memory leak
  • Kiểm tra, bảo mật và triển khai
  • Và nhiều hơn nữa!

 • (0)
 • CNTT

  Khóa học An Toàn Bảo Mật Thông Tin

  Những gì bạn sẽ học

  • Làm chủ Bảo mật Thông tin với Quản lý Rủi ro, Xác thực Danh tính, Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin và An ninh Mạng!
  • Các nguyên tắc cơ bản về An ninh thông tin & An ninh mạng sẽ giúp sinh viên đi sâu vào lĩnh vực này và các ví dụ về tấn công mạng Các loại khác nhau
  • Quản lý sự cố tổng thể, Kiểm tra bảo mật thông tin, Tường lửa và Các mối đe dọa phần mềm độc hại
  • Cơ bản về Mật mã + Nghề nghiệp và cơ hội việc làm trong An ninh mạng
  • Tìm hiểu Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Chu trình PDCA, Nhận dạng và Xử lý Rủi ro
  • Có kiến ​​thức chuyên sâu về Kiểm soát, khuôn khổ, Tiêu chuẩn và Hướng dẫn liên quan đến Quản lý rủi ro
  • Bảo mật mạng thành thạo với Danh sách kiểm soát truy cập, VPN, SSL, Mã hóa khóa công khai, Chứng chỉ kỹ thuật số và nhiều hơn nữa ...

 • (0)
 • CNTT

  Khóa học C++ từ cơ bản đến nâng cao

  Những gì bạn sẽ học

  • Học lập trình với một trong những ngôn ngữ lập trình mạnh nhất hiện nay, C ++.
  • Có được các khái niệm chính về lập trình cũng sẽ áp dụng cho các ngôn ngữ lập trình khác
  • Học C ++ hiện đại thay vì một phiên bản C ++ lỗi thời mà hầu hết các khóa học khác dạy
  • Tìm hiểu các tính năng của C ++ từ cơ bản đến nâng cao hơn như các hàm kế thừa và đa hình
  • Học C ++ bằng cách sử dụng một giáo trình đã được kiểm chứng bao gồm nhiều tài liệu hơn hầu hết các khóa học C ++ ở trường đại học
  • Học C ++ từ một giáo sư đầy kinh nghiệm của trường đại học, người đã sử dụng và giảng dạy C ++ trong hơn 25 năm
  • Bao gồm các câu đố, bài tập mã hóa trực tiếp, bài tập mã hóa thử thách và bài tập

 • (0)