Skip to main content

1 Courses

Khóa học Tiếng Nhật cho người mới bắt đầu
Tiếng Nhật
Preview Course

Tiếng Nhật

Khóa học Tiếng Nhật cho người mới bắt đầu

Những gì bạn sẽ học

  • Hơn 500 từ vựng hữu ích nhất
  • Những cụm từ hữu ích nhất mà bạn có thể sử dụng trong các tình huống hàng ngày
  • Phát âm tiếng Nhật đúng
  • Cách ghép các câu cơ bản với nhau
  • Đọc và viết bằng tiếng Nhật
  • Dễ dàng gọi đồ ăn và thức uống
  • Phát âm các từ một cách chính xác mà không cần nghe chúng trước
  • Chào hỏi mọi người và tự giới thiệu bản thân
  • Các nền tảng của ngữ pháp tiếng Nhật

  • (0)